วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับภูเขา


สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับภูเขา
อุทยานแห่งชาติดอยอินนนท์
ต.บ้านหลวง, อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เป็นยอดเขาสูงสุดของประเทศ อากาศบนยอดดอยหนาวเย็นประดุจดังอยู่ในเมืองหนาว บรรยากาศดังกล่าวไม่อาจหาได้ในส่วนอื่นของประเทศ


เขาตะเกียบ
ต.หนองแก, อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขัน
ที่บริเวณเชิงเขาตะเกียบมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเขาตะเกียบตั้งอยู่ บนเขายังมีจุดชมวิวหัวหินที่สวยงาม   
ยอดภูเรือ
       ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างมีต้นสนจำนวนมาก ขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกก็คือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาขนาดใหญ่เขาตะเกียบ
ต.หนองแก, อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขัน
ที่บริเวณเชิงเขาตะเกียบมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเขาตะเกียบตั้งอยู่ บนเขายังมีจุดชมวิวหัวหินที่สวยงาม         วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

wallpaper


วอลเปเปอร์

wallpaper

ภาพบนพื้นหลัง

ความหมาย

ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ของพีซี นอกจากจะกำหนดลวดลาย (pattern) ของพื้นหลังจอภาพแล้ว เราสามารถเลือกภาพใดภาพหนึ่งมาปิดทับบนพื้นหลังของจอภาพได้ ภาพที่เลือกมาปิดพื้นหลังนี้เองที่เรียกว่า "wallpaper" ภาพดังกล่าวนี้จะมองเห็นได้ ถ้าขนาดของวินโดว์ไม่ถูกกำหนดให้ใหญ่เต็มจอจนบังมิดหมด อย่างไรก็ตาม ภาพที่ใช้ปิดนี้ไม่มีความสำคัญใด ๆ หรือ สัมพันธ์กับตัวเครื่องหรือโปรแกรมเลย เราจะไม่กำหนดให้มีภาพใด ๆ เลยก็ได้ การกำหนดว่า จะใช้ภาพใด ต้องใช้คำสั่งเรื่อง wallpaper ถ้าเป็นวินโดว์ 3.1 อยู่ในสัญรูป desktop ที่ Control Panel ถ้าเป็นวินโดว์ 95 อยู่ในสัญรูป (icon) ที่ชื่อ Display ใน Control Panel เช่นกัน ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเลือกได้แต่สี และลวดลาย (pattern) ไม่มีภาพบนพื้นหลัง


                       

                   

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภูเขาต่างๆของโลก

ภูเขา (mountain) เป็นลักษณะของพื้นโลกที่มีความสูงกว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ภูเขา หรือเทือกเขาหมายถึง ลักษณะภูมิประเทศ ที่มีความสูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไปจากพื้นที่บริเวณรอบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเนินเขา แต่ว่าเนินเขานั้น จะมีพื้นที่สูงจากบริเวณรอบ ๆ ประมาณ 150 แต่ไม่เกิน 600 เมตร ภูเขาสามารถแบ่ง เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้  
     ภูเขาโก่งตัว เกิดจากการบีบอัดตัวของหินหนืด ในแนวขนาน
             ภูเขาเลื่อนตัวหรือหักตัว เกิดจากการเลื่อนของหินทำให้มีการยกตัวและการทรุดตัวเกิดเป็นภูเขา
             ภูเขาโดม เกิดจากการที่หินหนืดดันตัว แต่ว่ายังไม่ทันพ้นพื้นผิวของโลก ก็เย็นตัวก่อน
             ภูเขาไฟ เกิดจากการที่หินละลาย ก่อตัวและทับถมกัน

ความสูงของภูเขา
ความสูงของภูเขาโดยทั่วไปจะวัดโดยความสูงที่ระดับเหนือน้ำทะเล เช่น เทือกเขาหิมาลัย โดยเฉลี่ยมีความสูงอยู่ที่ระดับ 5 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาเอเวอเรสต์บนเทือกเขาหิมาลัย และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับน้ำทะเลราวๆ 8.8 กิโลเมตร (8,844 เมตร) ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของไทย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2,565 เมตร

เทือกเขาและภูเขาที่สำคัญของไทย
         เทือกเขาถนนธงชัย
    ทิวเขาอินทนนท์
  ดอยอินทนนท์
         เทือกเขาแดนลาว
   ดอยผ้าห่มปก 
         ทิวเขาขุนตาน
        ทิวเขาหลวงพระบาง
       เทือกเขาสันกำแพง
         เทือกเขาพนมดงรัก
         เทือกเขาภูพาน
         เทือกเขาเพชรบูรณ์
         เทือกเขาตะนาวศรี
    เทือกเขาสันกาลาคีรี
    เทือกเขาภูเก็ต
    เทือกเขานครศรีธรรมราช
เทือกเขาและภูเขาที่สำคัญของโลก
        เทือกเขาหิมาลัย

เทือกเขาร็อกกี

         เทือกเขาแอลป์
    ยอดดอยมองต์บลังก์
         เทือกเขาแอนดีส
         เทือกเขาฮินดูกูช
         เทือกเขาคีรีมันจาโร
    ยอดดอยคีรีมันจาโร
         เทือกเขาแอ็ตลาส